1940 - 1950

Origen de la Fundació

La Fundació Puigvert té el seu origen en l'INSTITUT D'UROLOGIA, situat a la clínica privada del Professor Puigvert, i creat per ell, el 1943, amb el propòsit d'aprofitar al màxim els mitjans de què disposava per a una doble funció: l'assistència i la docència.

El Professor Puigvert: precursor de l'època

El Professor Puigvert, precursor en molts aspectes, ho va ser també en la organització de la formació continuada. Des de 1944, de manera sistemàtica, va dur a terme sessions clíniques en què participaven tots els integrants de l'equip mèdic. S'hi exposaven els casos clínics d'interès i tots els malalts que s'havien d'operar, fet que ja implicava una metodologia per a la revisió crítica d'actuacions i el control de qualitat. A més, es feien sessions bibliogràfiques mensuals. Pel que fa a la docència, va iniciar-s'hi molt aviat, l'any 1946, quan el Professor Puigvert va organitzar el primer curs monogràfic d'urologia. D'aleshores ençà, aquests cursos s'han desenvolupat de manera constant i han esdevingut un clàssic de la urologia espanyola.

 

Notícies

Esdeveniments