Círculo de Alumnos y Colaboradores de la Fundació Puigvert (CALCO)

Qui som?

El Círculo de Alumnos y Colaboradores de la Fundació Puigvert (CALCO) és una organització autònoma creada en el si de la Fundació Puigvert que té com a objectius:

  • Constituir un fòrum d'intercanvi permanent, entre la Fundació Puigvert i els membres del CÍRCULO, sobre qualsevol aspecte de la urologia, la nefrologia, l’andrologia i les altres especialitats que formen part de l’activitat habitual de la Fundació Puigvert.
  • Organitzar trobades a la Fundació Puigvert amb els membres del CÍRCULO, mitjançant l’organització periòdica d'activitats divulgatives (conferències, debats, jornades, seminaris ...).
  • Impulsar la relació entre la Fundació Puigvert i els membres del CÍRCULO fomentant la mútua informació en aspectes assistencials (prevenció, curació, rehabilitació), docents (pre i postgrau), de recerca (bàsica i clínica) i de divulgació científica (publicacions de qualsevol tipus, en qualsevol suport).
  • Transmetre a l'opinió pública criteris i informació que afecten l'educació sanitària en aspectes que tinguin relació amb les patologies i les disfuncions estudiades a la Institució, o amb els procediments diagnosticoterapèutics desenvolupats.

Què fem?

  • Oferim beques de formació (nacionals i internacionals)
  • Celebrem una assemblea anual amb activitats lúdiques i científiques
  • Tenim diverses comissions de treball: Acció solidària, Comunicació (web), Relacions externes, Activitats científiques, Educació, consellers i sènior.

Qui pot formar part del CALCO?

  • Els alumnes de la Fundació Puigvert que hagin seguit els plans de formació com a especialista a la Fundació.
  • També poden ser considerats col·laboradors de la Fundació Puigvert, els qui hagin format part del seu cos facultatiu almenys durant dos anys i, els que, sense formar part d'aquest cos col·laborin, d'una manera habitual i des de fa més de tres anys, en les activitats assistencials, docents, de recerca i de divulgació científica que du a terme la Fundació Puigvert.
  • En tots els casos, els aspirants han de ser acceptats com a membres per la Junta Directiva del CÍRCULO. Per això, serà necessari demanar-ne l'ingrés i omplir l'imprès adjunt i fer-lo arribar (per correu electrònic o postal) juntament amb una fotografia a: calco@fundacio-puigvert.es o Fundació Puigvert, C. Cartagena 340. 08025 Barcelona (Tel. 93 416 97 32)

Notícies

Esdeveniments