Rosario Montañés Bermúdez

Servei: 
Laboratoris
Càrrec: 
Directors de Servei


Llicenciada en Medicina i Cirurgia per l'Hospital Clínic de Barcelona. Especialista via MIR en Bioquímica Clínica i Patologia Molecular a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Les seves línies de treball/investigació actuals són les següents:

1. Responsable de totes les proves bioquímiques fetes en sèrum, orina i líquids biològics, i també de les determinacions de proteïnes específiques, hormones, marcadors tumorals i monitoratge de nivells de fàrmacs immunosupressors.

2. Responsable de la gestió de la garantia de qualitat de tots els paràmetres bioquímics.

3. Investigadora i col·laboradora de diversos assaigs clínics duts a terme a la Fundació Puigvert.

4. Investigació clínica aplicada a l'avaluació del filtratge glomerular a partir de l'ús d'equacions d'estimació (MDRD-IDMS, CKD-EPI), en les quals el nostre laboratori ha estat pioner en l'àmbit nacional i de nous marcadors bioquímics per a l'avaluació de la funció renal.

5. Elaboració de recomanacions sobre l'avaluació del filtratge glomerular en adults (en col·laboració amb membres de la Societat Espanyola de Nefrologia) i nens (en col·laboració amb membres de l'Associació Espanyola de Nefrologia Pediàtrica).

6. Elaboració de recomanacions sobre l'avaluació de la proteïnúria en col•laboració amb membres de la Societat Espanyola de Nefrologia.

Ha assistit a un total de 30 activitats científiques entre congressos, cursos o simposis. Ha presentat 35 comunicacions a congressos tant nacionals com internacionals i ha impartit un total de 14 conferències i ponències en cursos, congressos i simposis.

Ha publicat 17 articles en revistes nacionals i cinc en internacionals.

Membre de la Societat Espanyola de Química Clínica i Patologia Molecular (SEQC), de la Societat Espanyola d'Arteriosclerosi (SIGUI), del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de la Fundació Puigvert, del Grup de Treball de la Funció Renal de la Societat Espanyola de Química Clínica i Patologia Molecular. Actualment és la presidenta de la Comissió de la Funció Renal de la Societat Espanyola de Química Clínica i Patologia Molecular.

Notícies

Esdeveniments